Viktig makrovecka

Detta blogginlägg är skrivet av Kortsikt.

Den här veckan är synnerligen viktig ur makrosynpunkt. Vi har en radda inköpschefsindex samt jobbdata från USA. Normalt sett är detta viktig data ur ett börsperspektiv, men det är inte bara därför. 1, En viktig fråga som många söker svar på är, kommer tjänstenäringen, som står för 70% av USAs BNP och är den primära jobbskaparen, att påverkas NEGATIVT av…

Läs hela inlägget av Kortsikt här –> Viktig makrovecka