Vilka konton kan man välja mellan när man ska investera?

Om du har bestämt dig för att börja investera i till exempel aktier eller fonder behöver du ha ett konto där du placerar dessa investeringar. Du behöver helt enkelt öppna upp ett konto där du sätter in pengar, och från det kontot genomför du sedan dina köp.

För dig som är helt ny inom finansiella instrument och investeringar är det kanske inte så lätt att veta vilket typ av konto man ska välja. Det finns ett par viktiga skillnader mellan dessa olika kontotyper, så det är viktigt att man lär sig vad respektive konto innebär.

I denna artikel idag tänkte vi kika lite närmare på aktie- och fondkonto, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Våra förhoppningar är att du efter detta kommer ha fått en bättre koll på vilken kontotyp du ska välja.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK, eller investeringssparkonto som det egentligen är en förkortning av, är det mest populära kontot hos investerare i Sverige. Med denna typ av konto kan du enkelt spara aktier, fonder och andra typer av värdepapper helt utan att du behöver tänka på att deklarera.

Denna kontotyp är enbart för privatpersoner. Med ett ISK-konto betalar du skatt en gång per år, men den baseras inte på den faktiska avkastning du får på ditt sparande. Istället beräknas en schablonintäkt som du skattar på, och det sker alltså oavsett om du har gått med vinst eller förlust på dina investeringar.

Det positiva med detta konto är att du slipper deklarera och sparar en hel del tid. Det negativa är dock att du kommer bli tvungen att betala schablonskatten oavsett om värdet på ditt investeringssparkonto ökar eller minskar. Läs mer om investeringssparkonto (ISK konto) här.

Kapitalförsäkring (KF)

En kapitalförsäkring är en slags försäkringslösning som går att använda för att investera i aktier, fonder och en hel del andra värdepapper. Kapitalförsäkringar har stora likheter med investeringssparkonton, men en stor skillnad är t.ex. att företag kan använda sig av en kapitalförsäkring.

Med en kapitalförsäkring slipper du att deklarera dina affärer, precis som med ett ISK-konto. Det som gör att många inte väljer kapitalförsäkring är för att du inte får rösta vid bolagsstämmor för de innehav som du äger i detta konto. Det beror på att det egentligen är försäkringsbolaget som står som ägare till de aktier du äger genom din KF.

Aktie- och fondkonto

Till skillnad från ISK och KF är ett aktie- och fondkonto en kontoform som låter dig skatta som först när du säljer av dina innehav. Med detta konto kan du handla samtliga typer av värdepapper.

Du som väljer att använda ett aktie- och fondkonto får ta del av den statliga insättningsgaranti. Du har nämligen alltid rätt ill 950 000 kr i ersättning från staten om banken där du har dina pengar går i konkurs.

En stor fördel med aktie- och fondkonton är att man kan kvitta vinster mot förluster. Detta är inte möjligt om du har en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Det är möjligt att kvitta dessa fullt ut mot varandra, men om du har en vinst kvar efter kvittningen kommer du bli tvungen att betala 30% skatt på din vinst.

Ett aktie- och fondkonto är dock lite mer tidskrävande än de andra två typerna av konton som vi nämnt idag. Alla försäljningar som du gör på detta konto kommer att rapporteras till Skatteverket och när det är dags att deklarera kommer dessa försäljningar finns med i deklarationen. Det blir alltså lite mer deklarationsjobb kopplat till den här kontotypen.