Vill du bli förmögen?

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Vill du bli förmögen? Jag tror det är få som inte skulle svara jakande på den frågan. Många vill, men nämnda vilja är hos flera inte så stark att den övertrumfar de kostnader som tillkommer för att nå målet. Vill du bygga dig en pengamaskin kommer det krävas mycket. Om du är en mycket duktig investe

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Vill du bli förmögen?